Szukaj informacji w BIP
INFORMACJE PODSTAWOWE   \  ORGANY SPółKI   \  ORGANY DZIAłAJąCE W SPółCE

Organy działające w spółce

Zgromadzenie Wspólników : Gmina Opole
Rada nadzorcza : Andrzej Leszczyński - Przewodniczący
Patryk Jankowski
Zbigniew Bereszyński 
Zarząd : Andrzej Czajkowski - Prezes Zarządu
udostępnił Administrator BIP dnia 2011-12-29
opracował Administrator BIP dnia 2011-12-29
inf | zmiany | statystyki | góra