Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 8 (z 8)

Tryb działania
rejestr zmian informacji

Dodanie nowej podstawy prawnej w zakresie produkcji energii elektrycznej i cieplnej
Data: 2020-02-19 14:05:37
Autor: Agnieszka Jakubowska
zmiana aktów prawa miejscowego dot. cmentarzy
Data: 2020-01-02 13:25:18
Autor: Agnieszka Jakubowska
zmiana aktów prawnych
Data: 2019-12-23 08:36:31
Autor: Agnieszka Jakubowska
zmiana ostatniej uchwały dot. holowania
Data: 2019-04-23 14:06:15
Autor: Agnieszka Jakubowska
zmiany w przepisach regulujących działalność targowisk miejskich
Data: 2019-04-02 09:58:42
Autor: Agnieszka Jakubowska
korekta w związku z nowymi uchwałami dot. strefy płatnego parkowania
Data: 2018-02-16 10:42:57
Autor: Agnieszka Jakubowska
Aktualizacja zgodnie z aktualnym zakresem świadczonych usług
Data: 2018-02-13 09:29:15
Autor: Agnieszka Jakubowska
z dniem 01.01.2017 r. zakończono działalność związaną z prowadzeniem działu DG
Data: 2018-02-08 10:41:45
Autor: Agnieszka Jakubowska
Zmiany o pozycjach 1 - 8 (z 8)

powrót do informacji »