Spółka - ogólne

Spółka - ogólne

Kontrola przeprowadzona w dniach 13-26.04.2016 r. przez Opolski Urząd Skarbowy

Przedmiot kontroli:Dział Finansowo-KsięgowyZakres kontroli:rzetelność zadeklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania podatku od towarów i usługWnioski i zalecenia pokontrolne:Brak zaleceń pokontrolnych [...]

Kontrola z dn. 04.12.2015 r. przeprowadzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Przedmiot kontroli:Projekt "Kompleksowa rozbudowa Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu jako element regionalnego ZZO" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013Zakres kontroli: weryfikacja, czy informacje [...]

Kontrola z dn. 21.08.2015 r. prowadzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przedmiot kontroli: Projekt "Kompleksowa rozbudowa Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu jako element regionalnego ZZO" współfinansowany ze środków preferencyjnych pożyczek inwestycyjnej i płatniczej udzielonych przez WFOŚiGW w [...]

metryczka