Majątek Spółki

Majątek Spółki

Majątek Spółki wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

AKTYWA TRWAŁEzł49.499.878,19Wartości niematerialne i prawnezł58.211,32Rzeczowe aktywa trwałezł49.441.666,87AKTYWA OBROTOWEzł17.753.651,51Zapasyzł70.808,23Należności krótkoterminowezł2.487.436,48Inwestycje [...]

Majątek Spółki wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

AKTYWA TRWAŁEzł50.233.418,27Wartości niematerialne i prawnezł38.935,00Rzeczowe aktywa trwałezł50.194.483,27AKTYWA OBROTOWEzł17.378.763,70Zapasyzł80.329,33Należności krótkoterminowezł2.522.396,78Inwestycje [...]

Majątek Spółki wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

AKTYWA TRWAŁEzł42.393.856,77Wartości niematerialne i prawnezł14.400,00Rzeczowe aktywa trwałezł42.379.456,77AKTYWA OBROTOWEzł21.979.811,27Zapasyzł98.246,30Należności krótkoterminowezł2.522.328,92Inwestycje [...]

Majątek Spółki wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

AKTYWA TRWAŁEzł44.291.040,71Wartości niematerialne i prawnezł15.600,00Rzeczowe aktywa trwałezł44.275.440,71AKTYWA OBROTOWEzł19.610.224,00Zapasyzł45.422,74Należności krótkoterminowezł3.427.278,70Inwestycje [...]

Majątek Spółki wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

AKTYWA TRWAŁEzł41.343.740,68Wartości niematerialne i prawnezł0,00Rzeczowe aktywa trwałezł41.343.740,68AKTYWA OBROTOWEzł18.829.367,71Zapasyzł90.877,18Należności krótkoterminowezł2.035.115,57Inwestycje [...]

Majątek Spółki wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

AKTYWA TRWAŁEzł35.812.363,53Wartości niematerialne i prawnezł0,00Rzeczowe aktywa trwałezł35.812.363,53AKTYWA OBROTOWEzł14.258.465,69Zapasyzł86.681,66Należności krótkoterminowezł4.344.379,69Inwestycje [...]

Majątek Spółki wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

AKTYWA TRWAŁEzł26.473.712,12Wartości niematerialne i prawnezł3.180,00Rzeczowe aktywa trwałezł26.470.532,12AKTYWA OBROTOWEzł11.439.325,32Zapasyzł127.374,93Należności krótkoterminowezł1.155.633,45Inwestycje [...]

Majątek Spółki wg stanu na dzień 31.12.2011 r.

AKTYWA TRWAŁEzł27.917.881,19Wartości niematerialne i prawnezł11.040,00Rzeczowe aktywa trwałezł27.906.841,19AKTYWA OBROTOWEzł7.084.597,39Zapasyzł109.277,49Należności krótkoterminowezł1.048.596,50Inwestycje [...]

Majątek Spółki wg stanu na dzień 31.12.2010 r.

AKTYWA TRWAŁEzł23.550.971,14Wartości niematerialne i prawnezł9.210,00Rzeczowe aktywa trwałezł23.541.761,14AKTYWA OBROTOWEzł9.917.790,53Zapasyzł62.351,71Należności krótkoterminowezł1.098.712,80Inwestycje [...]

metryczka