Zasady udostępniania informacji

Zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji następuje m.in. przez:

·         Ogłoszenie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej,

·         Wstęp na posiedzenie organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów,

·         Ustnie lub pisemnie na wniosek lub bez pisemnego wniosku,

·         Przez wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych.

Informacje, które nie są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane na wniosek. Udostępnianie informacji na wniosek powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od złożenia wniosku. Jeśli termin ten z jakiegoś powodu musi ulec przedłużeniu należy o tym powiadomić wnioskodawcę.

Zgodnie z art. 5.1 i 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo dostępu do takiej informacji podlega ograniczeniu w zakresie przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej (239kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Jakubowska (11 marca 2016)
Opublikował: Agnieszka Jakubowska (11 marca 2016, 09:13:41)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Jakubowska (11 marca 2016, 10:24:41)
Zmieniono: Dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1672