Sposób przyjmowania i załatwiania spraw


Wszelkie sprawy są załatwiane listownie, telefonicznie bądź drogą elektroniczną:

Zawieranie umów, których przedmiotem
są dostawy, usługi lub roboty budowlane
Dział Zamówień Publicznych
ul. Podmiejska 69
45-574 Opole
tel:
77 456 25 69
77 456 20 04
77 456 21 16
77 456 21 41
nr wew. 35

e-mail:
adam.paszko@zk.opole.pl
Przyjmowanie odpadów od podmiotów
instytucjonalnych
Centrum
Zagospodarowania
Odpadów
(CZO)

ul. Podmiejska 69
45-574 Opole
tel:
77 456 32 59
77 456 25 69
nr wew. 22

e-mail:
waga@zk.opole.pl
Przyjmowanie odpadów od osób
fizycznych będących mieszkańcami Opola
Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK)

ul. Podmiejska 69
45-574 Opole
tel:
77 456 32 59
77 456 25 69
nr wew. 32

e-mail:
zbiornica@zk.opole.pl
Wynajem kontenerów i worków na gruz, wywóz odpadówCentrum 
Zagospodarowania 
Odpadów
(CZO)

ul. Podmiejska 69
45-574 Opole
tel:
77 456 32 59
77 456 25 69
nr wew. 27

e-mail:
kontener@zk.opole.pl
Sprawy związane z administrowaniem
cmentarzy komunalnych
Administracja Cmentarzy
ul. Cmentarna 4B
45-834 Opole
tel:
77 474 74 95
77 474 74 96
77 474 74 97

e-mail:
cmentarze@zk.opole.pl
Sprawy związane z miejskimi
targowiskami
Administracja Targowisk
ul. Targowa 9
45-067 Opole
tel:
77 4
41 81 44
77 441 86 49

e-mail:
targowiska@zk.opole.pl
Sprawy związane ze strefą płatnego
parkowania w Opolu
Biuro Strefy Płatnego Parkowania
ul. Kołłątaja 14/2
45-064 Opole
tel:
77 456 53 05
kom:
531 715 488
e-mail:
spp@zk.opole.pl
Uzgadnianie dokumentacji technicznej,
wynajem sprzętu budowlanego,
kruszenie gruzu, energia odnawialna
Dział Techniczny
ul. Podmiejska 69
45-574 Opole
tel:
77 456 25 69
77 456 21 16
77 456 21 41
77 456 20 04
nr wew: 16, 33, 35
Holowanie pojazdówRegionalne Centrum 
Zagospodarowania 
Odpadów
(RCZO)

ul. Podmiejska 69
45-574 Opole
kom:
733 360 630
e-mail:
holowanie@zk.opole.plmetryczka


Wytworzył: Stanisława Kotwica (11 marca 2016)
Opublikował: Agnieszka Jakubowska (14 marca 2016, 11:51:36)

Ostatnia zmiana: Marcin Sabat (18 grudnia 2019, 18:58:56)
Zmieniono: zmiana treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3270