Targowiska Miejskie

Targowiska Miejskie

Kontrola przeprowadzona w dn. 05.10.2017 r. przez Urząd Miasta Opola

Przedmiot kontroli:Targowisko "Cytrusek"Zakres kontroli:Sprawdzenie prawidłowości pobierania opłaty targowej wraz z analizą zestawienia opłaty targowej za wrzesień 2017 r.Wnioski i zalecenia pokontrolne:Nieprawidłowości nie stwierdzono. [...]

Kontrola przeprowadzona w dn. 12.07.2017 r. przez Urząd Miasta Opola

Przedmiot kontroli:Targowisko "Cytrusek"Zakres kontroli:Sprawdzenie prawidłowości pobierania opłaty targowej wraz z analizą zestawienia opłaty targowej za czerwiec 2017.Wnioski i zalecenia pokontrolne:Nieprawidłowości nie stwierdzono. [...]

Kontrola przeprowadzona w dn. 30.06.2017 r.-05.07.2017 r. przez Opolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

Przedmiot kontroli:Targowisko "Cytrusek"Zakres kontroli:Przestrzeganie przepisów prawa przy wprowadzaniu do obrotu środków ochrony roślinWnioski i zalecenia pokontrolne:Nie stwierdzono prowadzenia handlu środkami ochrony roślin przez [...]

Kontrola przeprowadzona w dn. 18.05.2017 r. przez Urząd Miasta Opola

Przedmiot kontroli:Targowisko "Cytrusek"Zakres kontroli:Kontrola podatkowa, analiza zestawienia opłaty targowej za kwiecień 2017.Wnioski i zalecenia pokontrolne:Opłata targowa pobierana jest w sposób prawidłowy, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta [...]

Kontrola przeprowadzona w dniu 27.02.2017 r. przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemilogiczną w Opolu

Przedmiot kontroli:Targowisko "Cytrusek" i Targowisko "Centrum" - Szalety publiczneZakres kontroli:Kontrola dotyczyła czystości prowadzenia publicznych toaletWnioski i zalecenia pokontrolne:Nieprawidłowości nie stwierdzono [...]

Kontrola przeprowadzona w dn. 14.02.2017 r. przez Urząd Miasta Opola

Przedmiot kontroli:Targowisko "Cytrusek"Zakres kontroli:Sprawdzenie prawidłowości pobierania opłaty targowej. Wnioski i zalecenia pokontrolne:Nieprawidłowości nie stwierdzono, opłata targowa pobierana w sposób prawidłowy, zgodnie z [...]

Kontrola przeprowadzona w dn. 09.05.2016 r. przez Opolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

Przedmiot kontroli:Targowisko "Cytrusek"Zakres kontroli:Przestrzeganie przepisów prawa przy wprowadzaniu do obrotu środków ochrony roślinWnioski i zalecenia pokontrolne:Nie stwierdzono prowadzenia handlu środkami ochrony roślin przez [...]

Kontrola przeprowadzona w dniu 07.04.2016 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu

Przedmiot kontroli:Targowisko "Cytrusek" i Targowisko "Centrum" - Szalety publiczneZakres kontroli:Kontrola dotyczyła czystości prowadzenia publicznych toaletWnioski i zalecenia pokontrolne:Nieprawidłowości nie stwierdzono [...]

Kontrole przeprowadzone w dn. 28.01.2016 r., 31.03.2016 r., 17.05.2016 r., 12.06.2016 r., 05.09.2016 r. przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola

Przedmiot kontroli:Targowisko "Cytrusek"Zakres kontroli:Prawidłowość pobierania opłaty targowej, analiza zestawienia opłaty targowej oraz wpłat na rachunek Urzędu Miasta OpolaWnioski i zalecenia pokontrolne:Opłata pobierana jest w sposób [...]

Kontrola przeprowadzona w dn. 26.09.2016 r. - 31.10.2016 r. przez Urząd Miasta Opola

Przedmiot kontroli:Prawidłowość pobierania opłaty targowejZakres kontroli:Sprawdzenie prawidłowości naliczania, pobierania i odprowadzania do Urzędu Miasta opola opłaty targowej oraz prawidłowości rozliczania przez inkasentów za [...]

Kontrola z dn. 07.04.2016 r. przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu

Przedmiot kontroli:Targowisko CYTRUSEK, Targowisko CENTRUMZakres kontroli:Kontrola dotyczyła czystości prowadzenia publicznych toalet.Wnioski i zalecenia pokontrolne:Nieprawidłowości nie stwierdzono. [...]

Kontrola z dn. 28.01.2016 r. przeprowadzona przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola

Przedmiot kontroli:Targowisko CytrusekZakres kontroli:Kontrola dotyczyła prawidłowości w pobieraniu opłaty targowejWnioski i zalecenia pokontrolne:Kontrola stwierdziła, iż opłata pobierana jest w sposób prawidłowy, zgodnie z Uchwałą Rady [...]

Kontrola z dn. 17.11.2015 r. przeprowadzona przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola

Przedmiot kontroli:Targowisko CytrusekZakres kontroli:Kontrola dotyczyła prawidłowości w pobieraniu opłaty targowej, analizy zestawienia opłaty targowej oraz ich wpłat na rachunek Urzędu Miasta Opola.Wnioski i zalecenia [...]

Kontrola z dn. 03.09.2015 r. przeprowadzona przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola

Przedmiot kontroli:Targowisko CytrusekZakres kontroli:Kontrola dotyczyła prawidłowości w pobieraniu opłaty targowej, analizy zestawienia opłaty targowej oraz ich wpłat na rachunek Urzędu Miasta Opola.Wnioski i zalecenia [...]

Kontrola z dn. 14.07.2015 r. przeprowadzona przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola

Przedmiot kontroli:Targowisko CytrusekZakres kontroli:Kontrola dotyczyła prawidłowości w pobieraniu opłaty targowej, analizy zestawienia opłaty targowej oraz ich wpłat na rachunek Urzędu Miasta Opola.Wnioski i zalecenia [...]

Kontrola z dn. 30.04.2015 r. przeprowadzona przez Opolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

Przedmiot kontroli:Targowisko CytrusekZakres kontroli:Kontrola dotyczyła przestrzegania przepisów prawa przy wprowadzeniu do obrotu środków ochrony roślin.Wnioski i zalecenia pokontrolne:Kontrola nie stwierdziła prowadzenia handlu środkami [...]

Kontrola z dn. 16.04.2015 r. przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu

Przedmiot kontroli:Targowisko CYTRUSEK, Targowisko CENTRUMZakres kontroli:Kontrola dotyczyła czystości prowadzenia publicznych toalet.Wnioski i zalecenia pokontrolne:Nieprawidłowości nie stwierdzono. [...]

Kontrola z dn. 12.03.2015 r. przeprowadzona przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola

Przedmiot kontroli:Targowisko CytrusekZakres kontroli:Kontrola dotyczyła prawidłowości w pobieraniu opłaty targowej, analizy zestawienia opłaty targowej oraz ich wpłat na rachunek Urzędu Miasta Opola.Wnioski i zalecenia [...]

Kontrola z dn. 23.01.2015 r. przeprowadzona przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola

Przedmiot kontroli:Targowisko CytrusekZakres kontroli:Kontrola dotyczyła prawidłowości w pobieraniu opłaty targowej, analizy zestawienia opłaty targowej oraz ich wpłat na rachunek Urzędu Miasta Opola.Wnioski i zalecenia pokontrolne:Kontrola [...]

metryczka