Cmentarze Komunalne

Cmentarze Komunalne

Kontrola przeprowadzona w dn. 13.12.2017 r. przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola

Przedmiot kontroli:Cmentarze Komunalne będące w administrowaniu Spółki przy ulicach: Katowickiej, Granicznej (Żydowski), Zielonej, Cmentarnej.Zakres kontroli:Kontrola dotyczyła porządku oraz stanu utrzymania Cmentarzy Komunalnych.Wnioski i [...]

Kontrola przeprowadzona w dn. 22.11.2017 r. przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola

Przedmiot kontroli:Cmentarze Komunalne będące w administrowaniu Spółki przy ulicach: Tysiąclecia, Zielonej, Granicznej (Cm. Żydowski), Cmentarnej (Półwieś).Zakres kontroli:Kontrola dotyczyła porządku oraz stanu utrzymania Cmentarzy [...]

Kontrola przeprowadzona w dn. 23.10.2017 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu

Przedmiot kontroli:Cmentarz Komunalny - Opole PółwieśZakres kontroli:Kontrola dotyczyła sanitariatów, ich stanu technicznego, wyposażenia oraz gospodarki odpadami.Wnioski i zalecenia pokontrolne:Nieprawidłowości nie stwierdz [...]

Kontrola przeprowadzona w dn. 30.08.2017 r. przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola

Przedmiot kontroli:Cmentarze Komunalne będące w administrowaniu Spółki przy ulicach: Cmentarnej (Półwieś), Niemodlińskiej (Żerkowice), Ślicznej (Chmielowice), Niemodlińskiej.Zakres kontroli:Kontrola dotyczyła porządku oraz stanu [...]

Kontrola przeprowadzona w dn. 16.08.2017 r. przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola

Przedmiot kontroli:Cmentarze Komunalne będące w administrowaniu Spółki przy ulicach: Oleskiej, Partyzanckiej, Północnej, Cmentarnej, Wrocławskiej, Katowickiej.Zakres kontroli:Kontrola dotyczyła porządku oraz stanu utrzymania Cmentarzy [...]

Kontrola przeprowadzona w dn. 26.07.2017 r. przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola

Przedmiot kontroli:Cmentarze Komunalne będące w administrowaniu Spółki przy ulicach: Wrocławskiej, Cmentarnej (Półwieś), Harcerskiej, Tysiąclecia, Hubala.Zakres kontroli:Kontrola dotyczyła porządku oraz stanu utrzymania Cmentarzy [...]

Kontrola przeprowadzona w dn. 12.07.2017 r. przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola

Przedmiot kontroli:Cmentarze Komunalne będące w administrowaniu Spółki przy ulicach: Partyzanckiej, Północnej, Wrocławskiej (Bierkowice), Cmentarnej (Półwieś), Niemodlińskiej.Zakres kontroli:Kontrola dotyczyła porządku oraz stanu [...]

Kontrola przeprowadzona w dn. 14.06.2017 r. przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola

Przedmiot kontroli:Cmentarze Komunalne będące w administrowaniu Spółki przy ulicach: Hubala, Harcerskiej,  Partyzanckiej, Północnej, Cmentarnej (Półwieś).Zakres kontroli:Kontrola dotyczyła porządku oraz stanu utrzymania Cmentarzy [...]

Kontrola przeprowadzona w dn. 10.05.2017 r. przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola

Przedmiot kontroli:Cmentarze Komunalne będące w administrowaniu Spółki przy ulicach: Cmentarnej (Półwieś), Niemodlińskiej, Wyszomirskiego, Krapkowickiej.Zakres kontroli:Kontrola dotyczyła porządku oraz stanu utrzymania Cmentarzy [...]

Kontrola przeprowadzona w dn. 26.04.2017 r. przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola

Przedmiot kontroli:Cmentarze Komunalne będące w administrowaniu Spółki przy ulicach: Cmentarnej (Półwieś), Harcerskiej, Oleskiej, Hubala.Zakres kontroli:Kontrola dotyczyła porządku oraz stanu utrzymania Cmentarzy [...]

Kontrola przeprowadzona w dn. 12.04.2017 r. przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola

Przedmiot kontroli:Cmentarze Komunalne będące w administrowaniu Spółki przy ulicach: Tysiąclecia, Cmentarnej (Półwieś), Ślicznej (Chmielowice), Niemodlińskiej.Zakres kontroli:Kontrola dotyczyła porządku oraz stanu utrzymania Cmentarzy [...]

Kontrola przeprowadzona w dn. 29.03.2017 r. przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola

Przedmiot kontroli:Cmentarze Komunalne będące w administrowaniu Spółki przy ulicach: Cmentarnej (Półwieś), Harcerskiej, Katowickiej, Granicznej (Cm. Żydowski).Zakres kontroli:Kontrola dotyczyła porządku oraz stanu utrzymania Cmentarzy [...]

Kontrola przeprowadzona w dn. 08.03.2017 r. przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola

Przedmiot kontroli:Cmentarze Komunalne będące w administrowaniu Spółki przy ulicach: Północnej, Cmentarnej (Półwieś), Niemodlińskiej, Ślicznej (Chmielowice).Zakres kontroli:Kontrola dotyczyła porządku oraz stanu utrzymania Cmentarzy [...]

Kontrola przeprowadzona w dn. 22.02.2017 r. przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola

Przedmiot kontroli:Cmentarze Komunalne będące w administrowaniu Spółki przy ulicach: Tysiąclecia, Zielonej, Granicznej (Cm. Żydowski), Cmentarnej (Półwieś).Zakres kontroli:Kontrola dotyczyła porządku oraz stanu utrzymania Cmentarzy [...]

Kontrola przeprowadzona w dn. 08.02.2017 r. przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola

Przedmiot kontroli:Cmentarze Komunalne będące w administrowaniu Spółki przy ulicach: Hubala, Oleskiej, Harcerskiej, Cmentarnej (Półwieś).Zakres kontroli:Kontrola dotyczyła porządku oraz stanu utrzymania Cmentarzy [...]

Kontrola przeprowadzona w dn. 25.01.2017 r. przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola

Przedmiot kontroli:Cmentarze Komunalne będące w administrowaniu Spółki przy ulicach: Harcerskiej, Bierkowice, Partyzanckiej, Północnej, Cmentarnej (Półwieś).Zakres kontroli:Kontrola dotyczyła porządku oraz stanu [...]

Kontrola przeprowadzona w dn. 11.01.2017 r. przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola

Przedmiot kontroli:Cmentarze Komunalne będące w administrowaniu Spółki przy ulicach: Św. Jacka (Choleryczny), Granicznej (Żydowski), Al. Przyjaźni, Cmentarnej (Półwieś), Niemodlińskiej.Zakres kontroli:Kontrola dotyczyła [...]

Kontrola przeprowadzona w dn. 10.10.2016 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Przedmiot kontroli:Cmentarz Komunalny - Opole PółwieśZakres kontroli:Kontrola dotyczyła sanitariatów, ich stanu technicznego, wyposażenia oraz gospodarki odpadami.Wnioski i zalecenia pokontrolne:Uwag brak [...]

Kontrola przeprowadzona w dn. 05.10.2016 r. przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola

Przedmiot kontroli:Cmentarze Komunalne będące w administrowaniu Spółki przy ulicach: Partyzanckiej, Północnej, Cmentarnej, Niemodlińskiej, Wyszomirskiego, Krapkowickiej.Zakres kontroli:Kontrola dotyczyła porządku oraz stanu utrzymania [...]

Kontrola przeprowadzona w dn. 10.08.2016 r. przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola

Przedmiot kontroli:Cmentarze Komunalne będące w administrowaniu Spółki przy ulicach: Cmentarnej (Półwieś), Granicznej (Choleryczny), Granicznej (Żydowski), Al. Przyjaźni, Zielonej, Tysiąclecia, Harcerskiej.Zakres kontroli:Kontrola [...]

Kontrola przeprowadzona w dn. 29.06.2016 r. przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola

Przedmiot kontroli:Cmentarze Komunalne będące w administrowaniu Spółki przy ulicach: Św. Jacka, Cmentarz Żydowski, Al. Przyjaźni, Zielonej, Tysiąclecia, Hubala, Oleskiej, Cmentarnej.Zakres kontroli:Kontrola dotyczyła porządku oraz stanu [...]

Kontrola przeprowadzona w dn. 15.06.2016 r. i 17.07.2016 r. przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola

Przedmiot kontroli:Cmentarze Komunalne będące w administrowaniu Spółki przy ulicach: Wrocławskiej, Partyzanckiej, Północnej, Wrocławskiej-Bierkowice, Niemodlińskiej.Zakres kontroli:Kontrola dotyczyła porządku oraz stanu utrzymania [...]

Kontrola przeprowadzona w dn. 01.06.2016 r. przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola

Przedmiot kontroli:Cmentarze Komunalne będące w administrowaniu Spółki przy ulicach: Zielonej, Tysiąclecia, Wyszomirskiego, Krapkowickiej.Zakres kontroli:Kontrola dotyczyła porządku oraz stanu utrzymania Cmentarzy Komunalnych.Wnioski i [...]

Kontrola z dn. 19.12.2015 r. przeprowadzona przez Urząd Miasta Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej

Przedmiot kontroli:Cmentarze Komunalne będące w administrowaniu Spółki przy ulicach: Cmentarnej (Półwieś), Bierkowice, Północnej, Partyzanckiej, Niemodlińskiej, Wyszomirskiego, Krapkowickiej.Zakres kontroli:Kontrola dotyczyła [...]

Kontrola z dn.16.12.2015 r. przeprowadzona przez Urząd Miasta Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej

Przedmiot kontroli:Cmentarze Komunalne będące w administrowaniu Spółki przy ulicach: Cmentarnej (Półwieś), Katowickiej, Hubala, Oleskiej, Budowlanych, Wrocławskiej.Zakres kontroli:Kontrola dotyczyła porządku oraz stanu utrzymania [...]

Kontrola z dn. 02.12.2015 r. przeprowadzona przez Urząd Miasta Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej

Przedmiot kontroli:Cmentarze Komunalne będące w administrowaniu Spółki przy ulicach: Cmentarnej (Półwieś), Bierkowice, Północnej, Partyzanckiej, Niemodlińskiej, Wyszomirskiego, Krapkowickiej.Zakres kontroli:Kontrola dotyczyła [...]

Kontrola z dn. 18.11.2015 r. przeprowadzona przez Urząd Miasta Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej

Przedmiot kontroli:Cmentarze Komunalne będące w administrowaniu Spółki przy ulicach: Cmentarnej (Półwieś), Granicznej (Choleryczny), Granicznej (Żydowski), Alei Przyjaźni, Zielonej, Tysiąclecia.Zakres kontroli:Kontrola dotyczyła [...]

Kontrola z dn. 04.11.2015 r. przeprowadzona przez Urząd Miasta Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej

Przedmiot kontroli:Cmentarze Komunalne będące w administrowaniu Spółki przy ulicach: Cmentarnej (Półwieś), Katowickiej, Hubala, Oleskiej, Budowlanych, Wrocławskiej.Zakres kontroli:Kontrola dotyczyła porządku oraz stanu utrzymania [...]

Kontrola z dn. 22.10.2015 r. przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Przedmiot kontroli:Cmentarz Komunalny Opole-PółwieśZakres kontroli:Kontrola dotyczyła sanitariatów, ich stanu technicznego, wyposażenia oraz gospodarki odpadami.Wnioski i zalecenia pokontrolne:Nieprawidłowości nie stwierdzono. [...]

Kontrola z dn. 21.10.2015 r. przeprowadzona przez Urząd Miasta Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej

Przedmiot kontroli:Cmentarze Komunalne będące w administrowaniu Spółki przy ulicach: Cmentarnej (Półwieś), Bierkowice, Północnej, Partyzanckiej, Niemodlińskiej, Wyszomirskiego, Krapkowickiej.Zakres kontroli:Kontrola dotyczyła [...]

Kontrola z dn. 01.10.2015 r. przeprowadzona przez Urząd Miasta Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej

Przedmiot kontroli:Cmentarze Komunalne będące w administrowaniu Spółki przy ulicach: Cmentarnej (Półwieś), Katowickiej, Hubala, Oleskiej, Budowlanych, Wrocławskiej.Zakres kontroli:Kontrola dotyczyła porządku oraz stanu utrzymania [...]

Kontrola z dn. 02.09.2015 r. przeprowadzona przez Urząd Miasta Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej

Przedmiot kontroli:Cmentarze Komunalne będące w administrowaniu Spółki przy ulicach: Cmentarnej (Półwieś), Katowickiej, Hubala, Oleskiej, Budowlanych, Wrocławskiej.Zakres kontroli:Kontrola dotyczyła porządku oraz stanu utrzymania [...]

Kontrola z dn. 05.08.2015 r. przeprowadzona przez Urząd Miasta Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej

Przedmiot kontroli:Cmentarze Komunalne będące w administrowaniu Spółki przy ulicach: Cmentarnej (Półwieś), Bierkowice, Północnej, Partyzanckiej, Niemodlińskiej, Wyszomirskiego, Krapkowickiej.Zakres kontroli:Kontrola dotyczyła [...]

Kontrola z dn. 01.07.2015 r. przeprowadzona przez Urząd Miasta Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej

Przedmiot kontroli:Cmentarze Komunalne będące w administrowaniu Spółki przy ulicach: Cmentarnej (Półwieś), Katowickiej, Hubala, Oleskiej, Budowlanych, Wrocławskiej.Zakres kontroli:Kontrola dotyczyła porządku oraz stanu utrzymania [...]

Kontrola z dn. 17.06.2015 r. przeprowadzona przez Urząd Miasta Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej

Przedmiot kontroli:Cmentarze Komunalne będące w administrowaniu Spółki przy ulicach: Cmentarnej (Półwieś), Bierkowice, Północnej, Partyzanckiej, Niemodlińskiej, Wyszomirskiego, Krapkowickiej.Zakres kontroli:Kontrola dotyczyła [...]

Kontrola z dn. 03.06.2015 r. przeprowadzona przez Urząd Miasta Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej

Przedmiot kontroli:Cmentarze Komunalne będące w administrowaniu Spółki przy ulicach: Cmentarnej (Półwieś), Granicznej (Choleryczny), Granicznej (Żydowski), Alei Przyjaźni, Zielonej, Tysiąclecia.Zakres kontroli:Kontrola dotyczyła [...]

Kontrola z dn. 06.05.2015 r. przeprowadzona przez Urząd Miasta Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej

Przedmiot kontroli:Cmentarze Komunalne będące w administrowaniu Spółki przy ulicach: Cmentarnej (Półwieś), Bierkowice, Północnej, Partyzanckiej, Niemodlińskiej, Wyszomirskiego, Krapkowickiej.Zakres kontroli:Kontrola dotyczyła [...]

Kontrola z dn. 15.04.2015 r. przeprowadzona przez Urząd Miasta Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej

Przedmiot kontroli:Cmentarze Komunalne będące w administrowaniu Spółki przy ulicach: Cmentarnej (Półwieś), Katowickiej, Hubala, Oleskiej, Budowlanych, Wrocławskiej.Zakres kontroli:Kontrola dotyczyła porządku oraz stanu utrzymania [...]

Kontrola z dn. 25.03.2015 r. przeprowadzona przez Urząd Miasta Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej

Przedmiot kontroli:Cmentarze Komunalne będące w administrowaniu Spółki przy ulicach: Cmentarnej (Półwieś), Granicznej (Choleryczny), Granicznej (Żydowski), Alei Przyjaźni, Zielonej, Tysiąclecia.Zakres kontroli:Kontrola dotyczyła [...]

Kontrola z dn. 25.02.2015 r. przeprowadzona przez Urząd Miasta Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej

Przedmiot kontroli:Cmentarze Komunalne będące w administrowaniu Spółki przy ulicach: Cmentarnej (Półwieś), Bierkowice, Północnej, Partyzanckiej, Niemodlińskiej, Wyszomirskiego, Krapkowickiej.Zakres kontroli:Kontrola dotyczyła porządku [...]

Kontrola z dn. 04.02.2015 r. przeprowadzona przez Urząd Miasta Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej

Przedmiot kontroli:Cmentarze Komunalne będące w administrowaniu Spółki przy ulicach: Cmentarnej, Granicznej (Choleryczny), Granicznej (Żydowski), Alei Przyjaźni, Zielonej, Tysiąclecia.Zakres kontroli:Kontrola dotyczyła porządku oraz stanu [...]

Kontrola z dn. 14.01.2015 r. przeprowadzona przez Urząd Miasta Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej

Przedmiot kontroli:Cmentarze Komunalne będące w administrowaniu Spółki przy ulicach: Cmentarnej, Katowickiej, Hubala, Oleskiej, Budowlanych, Wrocławskiej.Zakres kontroli:Kontrola dotyczyła porządku oraz stanu utrzymania Cmentarzy [...]

metryczka