Kapitały własne

Kapitały własne

Kapitały własne Spółki wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

KAPITAŁ WŁASNYzł43.412.945,87Kapitał podstawowyzł27.061.000,00Należne wpłaty na kapitał podstawowyzł0,00Udziały akcje własnezł0,00Kapitał zapasowyzł6.772.876,26Kapitał z aktualizacji wycenyzł0,00Pozostałe kapitały [...]

Kapitały własne Spółki wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

KAPITAŁ WŁASNYzł42.446.300,46Kapitał podstawowyzł26.061.000,00Należne wpłaty na kapitał podstawowyzł0,00Udziały akcje własnezł0,00Kapitał zapasowyzł6.772.876,26Kapitał z aktualizacji wycenyzł0,00Pozostałe kapitały [...]

Kapitały własne Spółki wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

KAPITAŁ WŁASNYzł40.079.992,25Kapitał podstawowyzł26.061.000,00Należne wpłaty na kapitał podstawowyzł0,00Udziały akcje własnezł0,00Kapitał zapasowyzł5.430.173,55Kapitał z aktualizacji wycenyzł0,00Pozostałe kapitały [...]

Kapitały własne Spółki wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

KAPITAŁ WŁASNYzł34.909.323,55Kapitał podstawowyzł23.444.200,00Należne wpłaty na kapitał podstawowyzł0,00Udziały akcje własnezł0,00Kapitał zapasowyzł4.531.304,85Kapitał z aktualizacji wycenyzł0,00Pozostałe kapitały [...]

Kapitały własne Spółki wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

KAPITAŁ WŁASNYzł34.355.504,85Kapitał podstawowyzł23.444.200,00Należne wpłaty na kapitał podstawowyzł0,00Udziały akcje własnezł0,00Kapitał zapasowyzł3.212.852,67Kapitał z aktualizacji wycenyzł0,00Pozostałe kapitały [...]

Kapitały własne Spółki wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

KAPITAŁ WŁASNYzł32.437.052,67Kapitał podstawowyzł23.444.200,00Należne wpłaty na kapitał podstawowyzł0,00Udziały akcje własnezł0,00Kapitał zapasowyzł2.896.510,44Kapitał z aktualizacji wycenyzł0,00Pozostałe kapitały [...]

Kapitały własne Spółki wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

KAPITAŁ WŁASNYzł31.173.908,88Kapitał podstawowyzł22.869.600,00Należne wpłaty na kapitał podstawowyzł227.867,60Udziały akcje własnezł0,00Kapitał zapasowyzł2.599.526,85Kapitał z aktualizacji wycenyzł0,00Pozostałe kapitały [...]

Kapitały własne Spółki wg stanu na dzień 31.12.2011 r.

KAPITAŁ WŁASNYzł29.704.126,85Kapitał podstawowyzł22.869.600,00Należne wpłaty na kapitał podstawowyzł0,00Udziały akcje własnezł0,00Kapitał zapasowyzł2.507.715,91Kapitał z aktualizacji wycenyzł0,00Pozostałe kapitały [...]

Kapitały własne Spółki wg stanu na dzień 31.12.2010 r.

KAPITAŁ WŁASNYzł28.667.315,91Kapitał podstawowyzł22.869.600,00Należne wpłaty na kapitał podstawowyzł0,00Udziały akcje własnezł0,00Kapitał zapasowyzł2.273.983,45Kapitał z aktualizacji wycenyzł0,00Pozostałe kapitały [...]

metryczka