Kapitały własne Spółki wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

KAPITAŁ WŁASNY42.446.300,46
Kapitał podstawowy26.061.000,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy0,00
Udziały akcje własne0,00
Kapitał zapasowy6.772.876,26
Kapitał z aktualizacji wyceny0,00
Pozostałe kapitały rezerwowe7.690.000,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych0,00
Zysk (strata) netto1.922.424,20
Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego0,00

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Jakubowska (28 lutego 2018)
Opublikował: Agnieszka Jakubowska (2 kwietnia 2019, 10:36:01)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Jakubowska (23 kwietnia 2019, 14:43:27)
Zmieniono: poprawiono datę wytworzenia informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 873