Kapitały własne Spółki wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

KAPITAŁ WŁASNY43.412.945,87
Kapitał podstawowy27.061.000,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy0,00
Udziały akcje własne0,00
Kapitał zapasowy6.772.876,26
Kapitał z aktualizacji wyceny0,00
Pozostałe kapitały rezerwowe7.690.000,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych0,00
Zysk (strata) netto1.889.069,61
Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego0,00

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Jakubowska (28 lutego 2019)
Opublikował: Agnieszka Jakubowska (23 kwietnia 2019, 14:56:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 966