Majątek Spółki wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

AKTYWA TRWAŁE50.233.418,27
Wartości niematerialne i prawne38.935,00
Rzeczowe aktywa trwałe50.194.483,27
AKTYWA OBROTOWE17.378.763,70
Zapasy80.329,33
Należności krótkoterminowe2.522.396,78
Inwestycje krótkoterminowe14.471.123,12
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów304.914,47
SUMA AKTYWÓW67.612.181,97

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Jakubowska (28 lutego 2018)
Opublikował: Agnieszka Jakubowska (24 kwietnia 2019, 09:30:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 881