Majątek Spółki wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

AKTYWA TRWAŁE49.499.878,19
Wartości niematerialne i prawne58.211,32
Rzeczowe aktywa trwałe49.441.666,87
AKTYWA OBROTOWE17.753.651,51
Zapasy70.808,23
Należności krótkoterminowe2.487.436,48
Inwestycje krótkoterminowe14.780.389,08
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów415.017,72
SUMA AKTYWÓW67.253.529,70

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Jakubowska (28 lutego 2019)
Opublikował: Agnieszka Jakubowska (24 kwietnia 2019, 09:38:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1495