Kapitały własne Spółki wg stanu na dzień 31.12.2010 r.


KAPITAŁ WŁASNY

28.667.315,91
Kapitał podstawowy

22.869.600,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy

0,00
Udziały akcje własne

0,00
Kapitał zapasowy

2.273.983,45
Kapitał z aktualizacji wyceny

0,00
Pozostałe kapitały rezerwowe

3.290.000,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych

0,00
Zysk (strata) netto

233.732,46
Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego

0,00

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Jakubowska (11 marca 2016)
Opublikował: Agnieszka Jakubowska (11 marca 2016, 13:54:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 291