Kapitały własne Spółki wg stanu na dzień 31.12.2011 r.


KAPITAŁ WŁASNY

29.704.126,85
Kapitał podstawowy

22.869.600,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy

0,00
Udziały akcje własne

0,00
Kapitał zapasowy

2.507.715,91
Kapitał z aktualizacji wyceny

0,00
Pozostałe kapitały rezerwowe

4.235.000,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych

0,00
Zysk (strata) netto

91.810,94
Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego

0,00

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Jakubowska (11 marca 2016)
Opublikował: Agnieszka Jakubowska (11 marca 2016, 14:00:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 292