Kapitały własne Spółki wg stanu na dzień 31.12.2012 r.


KAPITAŁ WŁASNY

31.173.908,88
Kapitał podstawowy

22.869.600,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy

227.867,60
Udziały akcje własne

0,00
Kapitał zapasowy

2.599.526,85
Kapitał z aktualizacji wyceny

0,00
Pozostałe kapitały rezerwowe

5.180.000,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych

0,00
Zysk (strata) netto

296.914,43
Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego

0,00

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Jakubowska (11 marca 2016)
Opublikował: Agnieszka Jakubowska (11 marca 2016, 14:06:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 290