Kapitały własne Spółki wg stanu na dzień 31.12.2013 r.


KAPITAŁ WŁASNY

32.437.052,67
Kapitał podstawowy

23.444.200,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy

0,00
Udziały akcje własne

0,00
Kapitał zapasowy

2.896.510,44
Kapitał z aktualizacji wyceny

0,00
Pozostałe kapitały rezerwowe

5.780.000,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych

0,00
Zysk (strata) netto

316.342,23
Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego

0,00

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Jakubowska (11 marca 2016)
Opublikował: Agnieszka Jakubowska (11 marca 2016, 14:11:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 286