Kapitały własne Spółki wg stanu na dzień 31.12.2014 r.


KAPITAŁ WŁASNY

34.355.504,85
Kapitał podstawowy

23.444.200,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy

0,00
Udziały akcje własne

0,00
Kapitał zapasowy

3.212.852,67
Kapitał z aktualizacji wyceny

0,00
Pozostałe kapitały rezerwowe

6.380.000,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych

0,00
Zysk (strata) netto

1.318.452,18
Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego

0,00

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Jakubowska (11 marca 2016)
Opublikował: Agnieszka Jakubowska (11 marca 2016, 14:17:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 299