Kapitały własne Spółki wg stanu na dzień 31.12.2015 r.


KAPITAŁ WŁASNY

34.909.323,55
Kapitał podstawowy

23.444.200,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy

0,00
Udziały akcje własne

0,00
Kapitał zapasowy

4.531.304,85
Kapitał z aktualizacji wyceny

0,00
Pozostałe kapitały rezerwowe

7.035.000,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych

0,00
Zysk (strata) netto

898.818,70
Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego

0,00

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Jakubowska (11 marca 2016)
Opublikował: Agnieszka Jakubowska (11 marca 2016, 14:23:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 357