Kapitały własne Spółki wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

KAPITAŁ WŁASNY

40.079.992,25
Kapitał podstawowy

26.061.000,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy

0,00
Udziały akcje własne

0,00
Kapitał zapasowy

5.430.173,55
Kapitał z aktualizacji wyceny

0,00
Pozostałe kapitały rezerwowe

7.690.000,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych

0,00
Zysk (strata) netto roku 2015

898.818,70
Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego

0,00

metryczka


Wytworzył: Marta Dąbrowska (16 stycznia 2017)
Opublikował: Marta Dąbrowska (16 stycznia 2017, 13:39:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 432