Kontrola przeprowadzona w dn. 29.09.2017 r. przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Przedmiot kontroli:

Instalacje RIPOK, składowisko odpadów, kompostownia pryzmowa.

Zakres kontroli:

Kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska, kontrola jakości danych, kontrola przestrzegania przepisów ustawy o odpadach i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, kontrola zarządzeń pokontrolnych.

Wnioski i zalecenia pokontrolne:

Nie stwierdzono naruszeń.

metryczka


Wytworzył: Stanisława Kotwica (6 marca 2018)
Opublikował: Agnieszka Jakubowska (6 marca 2018, 09:30:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 654