Kontrola przeprowadzona w dn. 11-18.08.2016 r. przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Przedmiot kontroli:

Miejskie Składowisko Odpadów - kwatera odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych

Zakres kontroli:

1. Przestrzeganie warunków określonych w decyzji zezwalającej na zamknięcie składowiska
2. Kierunek i sposób rekultywacji
3. Sposób realizacji harmonogramu rzeczowo-czasowego
4. Realizacja badań monitoringowych
5. Wyposażenie i stan techniczny urządzeń do wykonywania pomiarów

Wnioski i zalecenia pokontrolne:

Naruszeń i nieprawidłowości nie stwierdzono


metryczka


Wytworzył: Stanisława Kotwica (8 lutego 2018)
Opublikował: Agnieszka Jakubowska (8 lutego 2018, 12:03:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 467