Kontrola z dn. 14.01.2015 r. przeprowadzona przez Urząd Miasta Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej

Przedmiot kontroli:

Cmentarze Komunalne będące w administrowaniu Spółki przy ulicach: Cmentarnej, Katowickiej, Hubala, Oleskiej, Budowlanych, Wrocławskiej.

Zakres kontroli:

Kontrola dotyczyła porządku oraz stanu utrzymania Cmentarzy Komunalnych.

Wnioski i zalecenia pokontrolne:

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

metryczka


Wytworzył: Stanisława Kotwica (11 marca 2016)
Opublikował: Agnieszka Jakubowska (16 marca 2016, 11:20:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 247