Kontrola z dn. 21.08.2015 r. prowadzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przedmiot kontroli:

Projekt "Kompleksowa rozbudowa Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu jako element regionalnego ZZO" współfinansowany ze środków preferencyjnych pożyczek inwestycyjnej i płatniczej udzielonych przez WFOŚiGW w Opolu.

Zakres kontroli:

Ocena zgodności przedłożonych do WFOŚiGW w Opolu dokumentów rozliczających inwestycję ze stanem faktycznym.

Wnioski i zalecenia pokontrolne:

Kontrola nie wykazała niezgodności zrealizowanego zakresu robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do umowy pożyczki oraz dokumentami przedłożonymi do rozliczenia inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Stanisława Kotwica (11 marca 2016)
Opublikował: Agnieszka Jakubowska (15 marca 2016, 12:35:16)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Jakubowska (8 lutego 2018, 12:18:16)
Zmieniono: zmieniono katalog

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 448